• 3,200,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : آبی, سبز, سفارشی, سفید, طوسی, قرمز, قهوه ای, مشکی
  بیشتر +
 • 3,400,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : آبی, سبز, سفارشی, سفید, طوسی, قرمز, مشکی
  بیشتر +
 • 2,600,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : آبی, سبز, سفارشی, سفید, طوسی, قرمز, قهوه ای, مشکی
  بیشتر +
 • 4,800,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قابلیت تنظیم پشتی : دارد
  • قابلیت تنظیم ارتفاع : دارد
  • قابلیت تنظیم دسته : دارد
  • چرخ : دارد
  • فنر پشتی : دارد
  • قفل پایه (چرخ صندلی) : دارد
  بیشتر +
 • 5,900,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قابلیت تنظیم ارتفاع : دارد
  • قابلیت تنظیم پشتی : دارد
  • قابلیت تنظیم دسته : دارد
  • فنر پشتی : دارد
  • چرخ : دارد
  • قفل پایه (چرخ صندلی) : دارد
  بیشتر +
 • 2,600,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : آبی, سبز, سفارشی, سفید, طوسی, قرمز, قهوه ای, مشکی
  بیشتر +
 • 3,900,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : آبی/طوسی, خردلی/زرشکی, سفارشی, قرمز/مشکی, مشکی
  بیشتر +
 • 3,950,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قابلیت تنظیم پشتی : دارد
  • قابلیت تنظیم ارتفاع : دارد
  • چرخ : دارد
  • قفل پایه (چرخ صندلی) : دارد
  • فنر پشتی : دارد
  بیشتر +
 • 3,750,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قابلیت تنظیم پشتی : دارد
  • قابلیت تنظیم ارتفاع : دارد
  • قابلیت تنظیم دسته : دارد
  • چرخ : دارد
  • قفل پایه (چرخ صندلی) : دارد
  بیشتر +
 • 3,800,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قابلیت تنظیم پشتی : دارد
  • قابلیت تنظیم ارتفاع : دارد
  • قابلیت تنظیم دسته : دارد
  • چرخ : دارد
  • فنر پشتی : دارد
  • قفل پایه (چرخ صندلی) : دارد
  بیشتر +
 • 3,900,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قابلیت تنظیم پشتی : دارد
  • قابلیت تنظیم ارتفاع : دارد
  • قابلیت تنظیم دسته : دارد
  • چرخ : دارد
  • قفل پایه (چرخ صندلی) : دارد
  • فنر پشتی : دارد
  بیشتر +
 • 4,200,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قابلیت تنظیم پشتی : دارد
  • قابلیت تنظیم ارتفاع : دارد
  • قابلیت تنظیم دسته : دارد
  • چرخ : دارد
  • قفل پایه (چرخ صندلی) : دارد
  • فنر پشتی : دارد
  بیشتر +